Hemoglobinometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.