Hemoglobinometry teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.