Hemoglobinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.