Hemoglobinuric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.