Hemogram teriminin tıbbi anlamı; n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.