Hemokonia teriminin tıbbi anlamı; n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.