Hemokoniasis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.