Hemoleukocyte teriminin tıbbi anlamı; n.Beyaz kanyuvarı.