Hemolytic Reaction teriminin tıbbi anlamı; Alıcı ve verici kanları arasındaki grup veya Rh uyuşmazlığına bağlı olarak gelişen verici kanındaki eritrositlerin hemolizi ile belirgin transfüzyon reaksiyonu;