Hemolyzation teriminin tıbbi anlamı; n. Hemoliz oluşması.