Hemopathic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.