Hemopathology teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.