Hemopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hastalıkları.