Hemopericardium teriminin tıbbi anlamı; n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.