Hemoperitoneum teriminin tıbbi anlamı; n. periton boşluğunda kan toplanması.