Hemophthalmia teriminin tıbbi anlamı; n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.