Hemopneumopericardium teriminin tıbbi anlamı; n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.