Hemopneumothorax teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.