Hemopoiesis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.