Hemopttysic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.