Hemorrhagic Septicemia teriminin tıbbi anlamı; Pasteurella grubu bakteriler tarafından yapılan kanlı septisemi.