Hemorrhagic Shock teriminin tıbbi anlamı; Aşırı kan ve plazma kaybı sebebiyle gelişen şok;