Hemorrhoidal Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Rektum arterleri, (1. Inferior hemorrhoidal artery, arteria, Rektum alt arteri, a. haemorrhoidalis inferior. 2. Middle hemorrhoidal artery, arteria, Rektum alt arteri, a. haemorrhoidalis inferior. 2. Middle hemorrhoidal artery, arteria, Rektum orta arteri, a. haemorrhoidalis media. 3. Superior hemorrhoidal artery, arteria, Rektum üst arteri, a. haemorrhoidalis superior);