Hemorrhoidolysis teriminin tıbbi anlamı; n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.