Hemotachometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.