Hemotelangiosis, N. See: Telangiosis.hemotherapeut teriminin tıbbi anlamı; n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.