Hemotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.