Hemothorax teriminin tıbbi anlamı; n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.