Hemotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Nasrın çıkarılması.