Hemotympanum teriminin tıbbi anlamı; n. Timpan boşluğunda kan toplanması.