Hemoxial teriminin tıbbi anlamı; a. Birbirine benzer eksenleri olan.