Hemuresis teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın kanlı gelişi.