Henle's Sphincter teriminin tıbbi anlamı; Uretranın prostat kısmını saran lifleri;