Henosis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.