Heparin Sodium teriminin tıbbi anlamı; biochem. Beyaz ve soluk şekilsiz toz (antikoagülandır).