Heparinate teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir heparin tozu.