Hepatalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.