Hepatatrophia teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer atrofisi.