Hepatectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.