Hepatic Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Karaciğer arterleri, a. hepatica (1. Common hepatic artery, arteria, Karaciğer ana arteri, a. hepatica communis. 2. Proper hepatic artery, arteria, Karaciğer özel arteri, a. hepatica propria);