Hepatic Cell teriminin tıbbi anlamı; Karaciğer hücresi.