Hepatic (O)Edema teriminin tıbbi anlamı; Kandaki osmotik basınç değişmelerinin sebep olduğu ödem;