Hepaticoduodenostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.