Hepaticolithotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.