Hepaticostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yolunun fistülizasyonu.