Hepaticotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.