Hepatolienography teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.