Hepatolienomegaly teriminin tıbbi anlamı; n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.