Hepatolith teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer taşı.