Hepatology teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.